Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Áltatalános Szerződési Feltétetek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a NERO Hungary Gránit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 5-B., a továbbiakban „Vállalkozás”) által a www.badbunny.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.badbunny.hu weboldalon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. Rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadóak.

 

 1. [A vállalkozás]

 

A www.badbunny.hu online áruházat a Vállalkozás üzemelteti.

A Vállalkozás cégneve: NERO Hungary Gránit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Vállalkozás rövidített cégneve: NERO Hungary Gránit Kft.

A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 13-09-199726

Nyilvántartásba vevő szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A Vállalkozás adószáma: 26735159-2-13

A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 5.B

A Vállalkozás ügyfélszolgálatának címe: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 5.B. 

A Vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma: K&H Bank Zrt. 10403253-50526853-72811009

A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: info@badbunny.hu

A Vállalkozás vezető tisztségviselője: Pap Lóránt Péter

 

II.[A felek közötti szerződés létrejötte]

 

 1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A termék megvásárlásával a Felek között szerződés jön létre. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

 2. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés magyar nyelven, ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, az nem minősül írásbeli szerződésnek. Az így létrejött szerződés nem kerül iktatásra (az utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják).

 

 1. A megrendelés leadása történhet regisztrációval egybekötve, illetve regisztráció nélkül. Mindkét esetben a megrendelés leadása során kitöltött adatlap Vállalkozásnak történő elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi tájékoztató” tartalmát megismerte és azok tartalmát magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó azon adatok és dokumentumok megőrzését, illetve törlését, amelyek megőrzésére a Vállalkozás jogszabályi / hatósági előírások alapján köteles. A Vállalkozás ezen adatokat a kötelező jogszabályi előírásba foglalt határidő elteltét követően törli.

 

 1. A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó fizetési módot és szállítás címet. A "megrendelem" fülre kattintással a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során a Vásárló jogosult a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására. A Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő hibákért a Vállalkozót nem terheli felelősség.

 

 1. Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

 1. A Webáruházban megrendelhető termékek vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az árváltoztatás jogát azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

8.Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.

 

 1. A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet
 1. Utánvéttel a futárnál;
 2. Banki átutalással a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: Nero Hungary gránit Kft.

Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10403253-50526853-72811009

Közlemény: minimum a rendelés száma

3.Online fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013


 

 1. A Vállalkozás a vásárlásról papír alapú számlát állít ki, melyet a megrendelt és leszállított termékhez mellékelten ad át a Vásárlónak.

 

 1. A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülésének minősül, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése sem várható. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 15 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

III. [Szállítási feltételek]

 

 1. A Webáruházban vásárolt termékek Vállalkozás székhelyén történő személyes átvételére, valamint külföldre történő szállításra nincs lehetőség.
 2. A belföldi kiszállítást GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.(2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) futárcég végzi. A kiszállítás díja minden esetben az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 

0 Ft

19 999 ft

1 490 Ft

20 000 ft

vagy annál több

0 Ft

 

Kiszállítás MPL futárszolgálattal:

MPL házhozszállítás:

2024. Március 28.-tól a törvényi előírásnak megfelelően webáruházunk is biztosítja a Magyar Posta Zrt. által kínált kézbesítési opciókat. Ezzel kapcsolatban viszont tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételekor külön tételként, további 2.990,- Ft ügyintézési költséget számítunk fel, tekintettel arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a Magyar Posta Zrt.-nek nem áll módjában a telephelyünkön felvenni.
A Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás kézbesítési ideje a termék raktárra való beérkezésétől számított plusz 5-10 munkanap.

Szállítási költség 10kg súlyhatárig: 1 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 4 980,- Ft (bruttó)

Szállítási költség 10kg-20kg súlyhatárig: 2 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 5 980,- Ft (bruttó)

Szállítási költség 20kg-40kg súlyhatárig: 5 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 8 980,- Ft (bruttó)

Magyar Posta: Csomagautomata, Postapont, Posta:

2024. Március 28.-tól a törvényi előírásnak megfelelően webáruházunk is biztosítja a Magyar Posta Zrt. által kínált kézbesítési opciókat. Ezzel kapcsolatban viszont tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételekor külön tételként, további 1.990,- Ft ügyintézési költséget számítunk fel, tekintettel arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a Magyar Posta Zrt.-nek nem áll módjában a telephelyünkön felvenni.
A Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás kézbesítési ideje a termék raktárra való beérkezésétől számított plusz 5-7 munkanap.

Szállítási költség : 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 3 980,- Ft (bruttó)

A szolgáltatás maximum 20kg csomagsúlyig vehető igénybe.

Átlag feletti csomag esetén (pl. raklapos szállítás) a Szolgáltató fenntartja a jogot egyedi árképzésre.

 

 1. A kiszállítás várható ideje a Vásárló által átutalt vételár Vállalkozás számláján történő jóváírást követő 2-5 munkanap, amely szállítási idő az ünnepi időszakokban meghosszabodhat. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy a Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti.

 

 1. A Vállalkozás késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozás a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozás a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 1. Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges.

 

 1. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

 

 1. A Webáruházban megrendelt terméket a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő szállítás címen köteles teljesíteni.

 

 1. A Vásárlótó a termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárlótó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vásárlótó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Vállalkozásnak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Vállalkozás díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Vállalkozás felelősséget nem vállal!

 

 1. A webáruházban rendelt terméket a vállalkozás vagy alkalmanként a partnerei munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9-18 óra között szállítják. A kézbesítés napján a futárcég értesíti a vásárlót a szállítás pontos részleteiről.

 

 1. A vásárló jogosult a szállítás címként munkahelyének címét megadni.

 

 1. Amennyiben a kézbesítés során a kiszállítást végző személy nem találja a megadott címen a címzettet, akkor a rendelésnél megadott telefonszámon megpróbálja felvenni vele a kapcsolatot. Sikertelen kézbesítés esetén a vállalkozás további egy alkalommal kísérli meg a kézbesítést, további díj felszámítása nélkül.

 

 IV.[Elállási jog]

 

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat (https://badbunny.hu/shop_ordered/26918/pic/ElallasiBunny.pdf) útján e-mailben (info@badbunny.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

 

 1. A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

 

 1. A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja a házhozszállítást végző futártól történő átvétel napja. Az elállási határidő kezdete a termék átvételének napja, szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja.

 

 1. Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre (2000 Szentendre, Kőzúzó 5/B.) haladéktalanul de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által megfizetett összeget a Vásárlónak visszafizetni.

 

5.Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja elállás esetén, az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem köteles megtéríteni.

 

 1. Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

 1. A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.

 

 1. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

 1. Írásban történő elállás esetén a vásárlónak az elállásinyilatkozatot elég 14 napon belül elküldeni. 

 

 1. A Vásárló nem gyakorolhatja a jelen bekezdésben körülírt elállási jogát olyan, zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pld. a szexuális segédeszközök, kozmetikai termékek, krémek, masszázsolajok) akkor, ha a Vásárló a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor a termék emberi testtel, vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezhetett, így a termék higiéniai, vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

 

Az ezen bekezdésben írt rendelkezés nem érinti a Vásárló alább részletezett jogait, amennyiben a Vállalkozás hibásan teljesít.

 

 1. [Hibás teljesítés]

 

 1. A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

 1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés esetén – fogyasztónak minősülő Vásárló esetén - az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság

 

 1. A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

 

a, kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet azzal, hogy a Vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni;vagy

 

b, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 1. A Vásárló a hibát a Vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

 

 1. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

 1. A Vállalkozás a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni azzal, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 1. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a Vásárló és a Vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a Felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

 1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

 1. A Weboldalon – a termékek ábrázolása céljából feltüntetett fényképfelvételeken – a termékek színének árnyalata eltérhet a termék természetes körülmények között, szabad szemmel tapasztalható színétől. Az ilyen jellegű színeltérés nem minősül hibás teljesítésnek.

 

 1. A Weboldalon a termékek méreteit tartalmazó műszaki rajzok csupán tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges mérete a műszaki rajzokon szereplő paraméterekhez képest 3-5mm mértékben eltérhet.

 

Jótállás

 

 1. A 10 000 forintot elérő eladási árú, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) hatálya alá tartozó termékek (így különösen: zuhanykabin, kád, csaptelep; bel- és kültéri bútorok, háztartási készülékek, villamos energiával működtetett konyhai kisgépek) tekintetében a Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. Mentesül a jótállási kötelezettség alól a Vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 1. A jótállás időtartama:
 • 10 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár azzal, hogy a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

 1. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

 

 1. A Vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Vásárló rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.  A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 

 1. a vállalkozás nevét, címét,
 2. a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,
 3. a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a Vállalkozással,
 4. a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásának vagy - a Vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. a Vásárló jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, tovább
 6. az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. a Vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

 

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a Vásárló jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A Vállalkozás a rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a Vásárló részére. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Vásárló rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

 

 1. A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, és a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

 1. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 

 1. a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 2. a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 3. a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

 

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

 1. Ha a jótállási időtartam alatt

 

 1. a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, illetve
 2. a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, továbbá amennyiben
 3. a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor,

 

a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

 1. Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 1. A jótállással kapcsolatos jogvita rendezésére a jelen ÁSZF "Jogérvényesítési lehetőségek" fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.

 

Termékszavatosság

 

 1. A termék hibája esetén a Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (azaz a Vállalkozás).

 

 1. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

 1. A gyártó/Vállalkozás mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

A gyártónak (Vállalkozásnak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

 1. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval/Vállalkozással közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

25.A gyártót/Vállalkozást a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

 1. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 2. [Jogérvényesítési lehetőségek]

 3. A jelen szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

 

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Vásárló a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Vásárlók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

 

A Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 5.B

Kapcsolattartó személy: Pap Lóránt Péter ügyvezető

E-mail: info@badbunny.hu

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

 1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
 2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a Vásárló neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Vállalkozás nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:

A Pest Megyei Kormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városháza utca 7.

Levelezési cím:1052 Budapest, Városháza utca 7.

E-mail cím: pest@pest.gov.hu

Telefon: +36 1-328-5812, +36 1-485-6957, +36 1-485-6926

 

 • Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat.

 

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Vállakozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során (együttműködési kötelezettség).

 

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: +36 1 792 7881

Fax: +36 1 792 7881

 

 • Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odralatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

 

 • A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. A Vállalkozás tájékoztatja a Vásárlót, hogy - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

 

 1. A Vállalkozás tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Weboldalon nincs lehetőség fogyasztói vélemények közzétételére.

 

 1. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal ÁSZF rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a Weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. A módosításról a Vállalkozás rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet a badbunny.hu erre a célra szolgáló felülete, a Vállalkozás által küldött hírlevél vagy valamennyi Vásárlójának a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata jelenik meg az oldalon. Az ÁSZF tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az ÁSZF ellen, annak Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló tiltakozhat. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

A jelen ÁSZF 2024.05.08 napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSITÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSITÁJÉKOZTATÓ

NERO Hungary Gránit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 5/b., a továbbiakban „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglalt kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást ad a www.badbunny.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban „Vásárló”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelés számukra ily módon biztosított legyen.

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

(1) Az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait kizárólag a www.badbunny.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

 

(2) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

(3) Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezés.

 

(4) Abban az esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELVÉTELE

(5) Vásárló a személyes adatait a www.badbunny.hu weboldalon történő elektronikus vásárlás során, a rendelés leadása alkalmával adja meg az Adatkezelőnek.

 

(6) Az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatok helyességét nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló a kapcsolattartárs érdekében megadott elérhetőségek (telefonszám, elektronikus levelezési cím) megadásával egyben kijelenti, hogy az azokra érkező üzenetek, illetve levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.

A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSE

(7) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni, pontosítani.

 

(8) Az Adatkezelő köteles a Vásárló kérelmére a személyes adatokat haladéktalanul pontosítani vagy helyesbíteni, továbbá ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, a Vásárló által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal kiegészíteni.

ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

(9) A Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a NERO Hungary Gránit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 5/b.) jogosult.

 

(10) Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

(11) Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a műszaki és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

(12) Az Adatkezelő biztosítja továbbá azt is, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a Vásárló által megadott személyes adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

(13) Adatkezelő a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően köteles a Vásárló személyes adatait törölni. 

 

(14) Az Adatkezelő - a jelen tájékoztató (15) pontjában foglalt eseten túl – köteles a Vásárló személyes adatait akkor is haladéktalanul törölni, ha (a) annak kezelése jogellenes – így különösen, ha az az alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, törvényben meghatározott időtartama eltelt, illetve, ha jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, (b) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.

 

(15) Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábban törölt adatok már nem állíthatók helyre.

 

(16) Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a Vásárló személyes adatainak kezelését, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit.

 

A VÁSÁRLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

(17) A Vásárló jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kapni. A Vásárló az adatkezelés megismerésére vonatkozó kérelmét személyesen az Adatkezelő székhelyén vagy írásban, az Adatkezelő postai, illetve elektronikus levelezési címére küldött küldemény útján terjesztheti elő. Az e-mail útján közölt kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az a Vásárló által az adatfelvétel alkalmával megadott elektronikus levelezési címről érkezik.

 

(18) Az Adatkezelő köteles a Vásárló által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálni és döntéséről a Vásárlót írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni. Elektronikes levél esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

(19) A Vásárló kérelmére az Adatkezelő köteles az általa kezelt – Vásárlóra vonatkozó – személyes adatok kezelését korlátozni. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag a Vásárló jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

 

(20) Ha az Adatkezelő a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának tényéről, valamint annak jogi és ténybeli indokairól. Amennyiben a Vásárló az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmével kapcsolatban született döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálatát, illetve adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezni az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

(21) A Vásárló jogosult az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert a Vásárló – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE
 

Szállítás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 Rackhost Zrt. H-6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Telefon: +36 1 445 1200
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.rackhost.hu/privacy-policy
E-mail: info@rackhost.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés

1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. Címzett megnevezése és elérhetősége:

Barion Payment Zrt.
Engedély száma: H-EN-I-1064/201
Intézmény azonosító: 25353192
Telefon: + 36 1 464 70 99
E-mail: support@barion.com
ÁSZF: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.


7. Az érintett jogai:

a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

(23) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

(24) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.